千亿球友会

E-T-A

E-T-A

德国E-T-A公司由Jakob Ellenberger和Harald A. Poensgen成立于1948年,至今仍由他们家族掌管。 E-T-A公司专业从事设备用断路器的设计、生产和开发,其应用范围非常广泛,并且保证了客户和设备的安全。E-T-A公司产品包括设备用断路器、保护控制器及流量和液位传感器。
航空航天业的安全标准在各个行业领域中是最苛刻的。E-T-A的一系列高端航空航天类断路器被广泛的应用在各式各样的飞机上,起到保护电缆和负载的作用。从符合MIL SPECS标准件要求,到客户设定规格或特制配电系统,E-T-A 都可以为您提供最佳的解决方案。在确保安全的前提下同时减轻了重量也降低了成本。
E-T-A在为航空航天业提供解决方案方面经验丰富,其中包括提供各式元器件及整套的解决方案。例如:
热式过流断路器(包括1180系列和2-5700系列)

  高性能断路器非常适用于飞机、车辆和其它安全性要求比较高的特种设备上,防止过流和短路。电池隔离开关非常适合安装在重工车辆的主电池系统里,例如油轮,游艇,越野车和其它电池供电设备。

高性能断路器具有热脱扣或热磁脱扣的特点,并且有极高的分段能力。电池隔离开关也是基于热磁脱扣原理。热的部分提供过载时的延迟保护,磁的部分在毫秒内即可断开过载时的故障电流或者短路电流。所有的高性能断路器都可以提供真正的物理                                                                                                                            1180系列

微信截图_20200618153442.png

1180系列:迷你型单极热式断路器,带切换功能可选(推-推式操作方式)。可靠的自由脱扣,定点飞入机械结构。产品符合设备用断路器标准 EN/IEC 60934,S-型,TO。插片式接线端子,适用导轨安装的底座。

优选型号

1180-01-0.5A

1180-01-1A

1180-01-1.5A

1180-01-2A

1180-01-2.5A

1180-01-3A

1180-01-4A

1180-01-5A

1180-01-6A

1180-01-8A

1180-01-10A
                                    2-5700系列

微信截图_20200618153732.png

2-5700系列:单极热式断路器,按钮式复位,自由脱扣,定点飞入/快速动作机械结构。2-5700可配置为推-推式开关/断路器。(R-型TO设备用断路器,参照EN60934,按钮式复位;S-型,推-推操动方式),颈项面板安装。额外的无保护端子(-A3)可选。产品参照设备用断路器标准EN 60934(IEC 60934)。

优选型号

2-5700-IG1-P10-1A

2-5700-IG1-P10-2A

2-5700-IG1-P10-3A

2-5700-IG1-P10-4A

2-5700-IG1-P10-5A

2-5700-IG1-P10-6A

2-5700-IG1-P10-8A

2-5700-IG1-P10-12A

2-5700-IG1-P10-15A

2-5700-IG1-P10-16A

2-5700-IG1-P10-20A

2-5700-IG1-P10-25A

2-5700-IG1-P10-DD-3A

2-5700-IG1-P10-DD-4A

2-5700-IG1-P10-DD-5A

2-5700-IG1-P10-DD-6A

2-5700-IG1-P10-DD-8A

2-5700-IG1-P10-DD-10A

2-5700-IG1-P10-DD-12A

2-5700-IG1-P10-DD-15A

2-5700-IG1-P10-DD-16A

2-5700-IG1-P10-DD-20A

2-5700-IG1-P10-DD-25A

2-5700-IG2-P10-3A

2-5700-IG2-P10-4A

2-5700-IG2-P10-5A

2-5700-IG2-P10-6A

2-5700-IG2-P10-8A

2-5700-IG2-P10-10A

2-5700-IG2-P10-12A

2-5700-IG2-P10-15A

2-5700-IG2-P10-16A

2-5700-IG2-P10-20A

2-5700-IG2-P10-25A

2-5700-IG2-P10-DD-3A

2-5700-IG2-P10-DD-4A

2-5700-IG2-P10-DD-5A

2-5700-IG2-P10-DD-6A

2-5700-IG2-P10-DD-8A

2-5700-IG2-P10-DD-10A

2-5700-IG2-P10-DD-12A

2-5700-IG2-P10-DD-15A

2-5700-IG2-P10-DD-16A

2-5700-IG2-P10-DD-20A

2-5700-IG2-P10-DD-25A


                                                                                412系列
微信截图_20200618154049.png
单极高性能热式断路器,自由脱扣,定点飞入/快速动作机械结构,推(ON)/拔(OFF)式操作方式(M-型TO设备用断路器,参照EN60934)。按钮弹出时的白色指示环清晰的显示了脱扣/OFF状态。颈项面板安装,适用履带式车辆,航空器以及通用应用。

412-K54-FN2-6A

412-K54-FN2-7.5A

412-K54-FN2-8A

412-K54-FN2-10A

412-K54-FN2-15A

412-K54-FN2-20A

412-K54-FN2-25A

412-K14-LN2-7.5A

412-K14-LN2-8A

412-K14-LN2-10A

412-K14-LN2-15A

412-K14-LN2-20A

412-K14-LN2-25A

412-K14-LN2-30A

412-K14-LN2-35A

412-K54-LN2-8A

412-K54-LN2-10A

412-K54-LN2-15A

412-K54-LN2-20A

412-K54-LN2-25A

412-K54-LN2-30A

412-K54-LN2-35A


                                                                                      413系列
微信截图_20200618154254.png
413系列:单极高性能热式断路器,自由脱扣,定点飞入/快速动作机械机构,推(ON)/拔(OFF)式操作方式(M-型TO设备用断路器,参照EN60934)。按钮弹出时的白色指示环清晰的显示了脱扣/OFF状态。颈项面板安装,适用履带式车辆,航空器以及通用应用。

413-K54-FN2-30A

413-K54-FN2-35A

413-K54-FN2-40A

413-K54-FN2-45A

413-K54-FN2-50A

413-K14-LN2-30A

413-K14-LN2-35A

413-K14-LN2-40A

413-K14-LN2-45A

413-K14-LN2-50A

413-K14-LN2-60A

413-K14-LN2-70A

413-K14-LN2-80A

413-K14-LN2-90A                                                                                     452系列
微信截图_20200618154457.png

452系列:单极高性能热磁式断路器,自由脱扣,定点飞入/快速动作机械机构,推(ON)/拔(OFF)式操作方式(M-型TM设备用断路器,参照EN60934)。按钮底部的白色指示环可以清晰的显示脱扣/OFF状态。颈项面板安装,适用于履带式车辆,航空器和通用应用,快跳型磁脱扣和辅助触点可选。


452-K34-FN2-50A

452-K34-FN2-60A

452-K34-FN2-70A

452-K34-FN2-75A

452-K34-FN2-80A

452-K34-FN2-90A

452-K34-FN2-100A

452-K34-LN2-50A

452-K34-LN2-60A

452-K34-LN2-70A

452-K34-LN2-75A

452-K34-LN2-80A

452-K34-LN2-90A

452-K34-LN2-100A                                                                                    482系列
微信截图_20200618154732.png

482系列:单极紧凑型高性能热式断路器,自由脱扣,定点飞入/快速动作机械结构,推(ON)/拔(OFF)式操作(M-型TO设备用断路器,参照EN60934)。按钮底部的白色指示环可以清晰的显示脱扣/OFF状态。颈项面板安装,适用于履带式车辆,航空器/通用应用,辅助触点可选。

482-G200-K1M1-A1S0-5A

482-G111-K1M1-A1S0-1A

482-G111-K1M1-A1S0-3A

482-G111-K1M1-A1S0-5A

482-G111-K1M1-A1S0-6A

482-G111-K1M1-A1S0-8A

482-G111-K1M1-A1S0-10A

482-G111-K1M1-A1S0-15A

482-G111-K1M1-A1S0-20A

482-G111-K1M1-A1S0-25A

482-G111-K1M1-A1S0-30A

482-G111-K1M1-A1S0-35A

482-G111-K1M1-A1S0-40A

482-G111-K1M1-A1S0-50A

482-G212-K1M1-A1S0- 1A

482-G212-K1M1-A1S0- 5A

482-G212-K1M1-A1S0- 10A

482-G212-K1M1-A1S0- 15A

482-G212-K1M1-A1S0- 20A

482-G212-K1M1-A1S0- 25A

482-G212-K1M1-A1S0- 30A

482-G212-K1M1-A1S0- 35A

482-G212-K1M1-A1S0- 40A

482-G212-K1M1-A1S0- 50A                                   483系列
微信截图_20200618154922.png
483系列:单极,迷你型,航空热式断路器,自由脱扣,定点飞入/快速动作机械结构,推(ON)/拔(OFF)式操作(M-型TO设备用断路器,参照EN60934)。按钮底部的白色指示环可以清晰的显示脱扣/OFF状态。颈项面板安装,公制和美制(MS 3320)配置可选。先进的双隔间设计有助于分断保护得更精确。从-55°至+125 °C,温度补偿,辅助触点可选,广泛适用于航空设备。各种认证满足了广泛应用的要求。

483-G411-K1M1-A1S0Z-1A

483-G411-K1M1-A1S0Z-2A

483-G411-K1M1-A1S0Z-2.5A

483-G411-K1M1-A1S0Z-3A

483-G411-K1M1-A1S0Z-5A

483-G411-K1M1-A1S0Z-6A

483-G411-K1M1-A1S0Z-7.5A

483-G411-K1M1-A1S0Z-10A

483-G411-K1M1-A1S0Z-15A

483-G411-K1M1-A1S0Z-20A

483-G411-K1M1-A1S0Z-25A

483-G411-K1M1-A1S0Z-30A

483-G411-K1M1-A1S0Z-35A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-1A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-2A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-2.5A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-3A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-5A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-6A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-7.5A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-10A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-15A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-20A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-25A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-30A

483-G411-K1M1-A1S0ZN-35A                                  4120系列
微信截图_20200618155115.png

4120系列:单极,迷你型热式断路器,自由脱扣,推(ON)/拔(OFF)式操作方式(M-型TO设备用断路器,参照EN60934)。颈项面板安装,带温度补偿,辅助触点可选。满足商用机及类似应用的要求。

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-1A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-2A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-3A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-5A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-7.5A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-10A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-15A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-20A

4120-G214-J1M1-B2S0ZN-25A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-1A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-2A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-3A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-5A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-7.5A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-10A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-15A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-20A

4120-G214-J3M1-C4S0ZN-25A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-1A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-2A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-3A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-5A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-7.5A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-10A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-15A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-20A

4120-G111-K1M1-A1S0ZN-25A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-1A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-2A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-3A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-5A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-7.5A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-10A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-15A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-20A

4120-G111-J2M1-K5S0ZN-25A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-1A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-2A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-3A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-5A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-7.5A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-10A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-15A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-20A

4120-G112-J2M1-K5S1ZG-25A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-1A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-2A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-3A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-5A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-7.5A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-10A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-15A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-20A

4120-G112-J2M1-K5S5ZG-25A                                                                                   4140系列
微信截图_20200618155309.png

4140系列:单极,热式断路器,自由脱扣,推(ON)/拔(OFF)式操作方式(M-型TO设备用断路器,参照EN60934),带温度补偿。按钮底部的白色指示环可以清晰的显示脱扣/OFF状态。颈项面板安装,公制和美制配置可选。稳健设计使得4140极其适用于恶劣工况。


4140-G113-J1M1-Z0S0TN-20A

4140-G113-J1M1-Z0S0TN-25A

4140-G113-J1M1-Z0S0TN-30A

4140-G113-J1M1-Z0S0TN-35A

4140-G113-J1M1-Z0S0TN-40A

4140-G113-J1M1-Z0S0TN-45A

4140-G113-J1M1-Z0S0TN-50A

4140-G113-J1M1-M6S0TN-20A

4140-G113-J1M1-M6S0TN-25A

4140-G113-J1M1-M6S0TN-30A

4140-G113-J1M1-M6S0TN-35A

4140-G113-J1M1-M6S0TN-40A

4140-G113-J1M1-M6S0TN-45A

4140-G113-J1M1-M6S0TN-50A

4140-G113-J1M1-Z0S5TG-20A

4140-G113-J1M1-Z0S5TG-25A

4140-G113-J1M1-Z0S5TG-30A

4140-G113-J1M1-Z0S5TG-35A

4140-G113-J1M1-Z0S5TG-40A

4140-G113-J1M1-Z0S5TG-45A

4140-G113-J1M1-Z0S5TG-50A

4140-G113-J1M1-M6S5TG-20A

4140-G113-J1M1-M6S5TG-25A

4140-G113-J1M1-M6S5TG-30A

4140-G113-J1M1-M6S5TG-35A

4140-G113-J1M1-M6S5TG-40A

4140-G113-J1M1-M6S5TG-45A

4140-G113-J1M1-M6S5TG-50A                                                                                    5140系列
微信截图_20200618155446.png
5140系列:三极,航空热式断路器,自由脱扣,推(ON)/拔(OFF)手动按钮。按钮底部的白色指示环可以清晰的显示脱扣/OFF状态。颈项面板安装,温度补偿,辅助触点可选。稳健设计使得产品极其适用于恶劣工况。因任一极发生过载故障,将导致三极同时脱扣。

5140-G132-J1M1-Z0S0TN-20A

5140-G132-J1M1-Z0S0TN-25A

5140-G132-J1M1-Z0S0TN-30A

5140-G132-J1M1-Z0S0TN-35A

5140-G132-J1M1-Z0S0TN-40A

5140-G132-J1M1-Z0S0TN-45A

5140-G132-J1M1-Z0S0TN-50A

5140-G132-J1M1-M6S0TN-20A

5140-G132-J1M1-M6S0TN-25A

5140-G132-J1M1-M6S0TN-30A

5140-G132-J1M1-M6S0TN-35A

5140-G132-J1M1-M6S0TN-40A

5140-G132-J1M1-M6S0TN-45A

5140-G132-J1M1-M6S0TN-50A

5140-G132-J1M1-Z0S5TG-20A

5140-G132-J1M1-Z0S5TG-25A

5140-G132-J1M1-Z0S5TG-30A

5140-G132-J1M1-Z0S5TG-35A

5140-G132-J1M1-Z0S5TG-40A

5140-G132-J1M1-Z0S5TG-45A

5140-G132-J1M1-Z0S5TG-50A

5140-G132-J1M1-M6S5TG-20A

5140-G132-J1M1-M6S5TG-25A

5140-G132-J1M1-M6S5TG-30A

5140-G132-J1M1-M6S5TG-35A

5140-G132-J1M1-M6S5TG-40A

5140-G132-J1M1-M6S5TG-45A

5140-G132-J1M1-M6S5TG-50A

5140-G132-J2M1-Z0S0TN-20A

5140-G132-J2M1-Z0S0TN-25A

5140-G132-J2M1-Z0S0TN-30A

5140-G132-J2M1-Z0S0TN-35A

5140-G132-J2M1-Z0S0TN-40A

5140-G132-J2M1-Z0S0TN-45A

5140-G132-J2M1-Z0S0TN-50A

5140-G132-J2M1-M6S0TN-20A

5140-G132-J2M1-M6S0TN-25A

5140-G132-J2M1-M6S0TN-30A

5140-G132-J2M1-M6S0TN-35A

5140-G132-J2M1-M6S0TN-40A

5140-G132-J2M1-M6S0TN-45A

5140-G132-J2M1-M6S0TN-50A

5140-G232-J3M1-Z0S5TG-20A

5140-G232-J3M1-Z0S5TG-25A

5140-G232-J3M1-Z0S5TG-30A

5140-G232-J3M1-Z0S5TG-35A

5140-G232-J3M1-Z0S5TG-40A

5140-G232-J3M1-Z0S5TG-45A

5140-G232-J3M1-Z0S5TG-50A

5140-G232-J3M1-M6S5TG-20A

5140-G232-J3M1-M6S5TG-25A

5140-G232-J3M1-M6S5TG-30A

5140-G232-J3M1-M6S5TG-35A

5140-G232-J3M1-M6S5TG-40A

5140-G232-J3M1-M6S5TG-45A

5140-G232-J3M1-M6S5TG-50A


                                     583系列
微信截图_20200618155626.png

583系列:三极,迷你型航空热式断路器,自由脱扣,定点飞入/快速动作机制,推(ON)/拔(OFF)操动方式(M-型TO设备用断路器,参照EN60934)。按钮底部的白色指示环可以清晰的显示脱扣/OFF状态。颈项面板安装,公制和美制(AS 14154)配置可选。先进的双隔间设计减少了触点污染,有助于分断保护得更精确。带温度补偿,辅助触点可选,全面的认证,使其广泛适用于各种航空设备。

583-G411-K1M1-A1S0TN-1A

583-G411-K1M1-A1S0TN-2A

583-G411-K1M1-A1S0TN-2.5A

583-G411-K1M1-A1S0TN-3A

583-G411-K1M1-A1S0TN-4A

583-G411-K1M1-A1S0TN-5A

583-G411-K1M1-A1S0TN-7.5A

583-G411-K1M1-A1S0TN-10A

583-G411-K1M1-A1S0TN-15A

583-G411-K1M1-A1S0TN-20A

583-G411-K1M1-A1S0TN-25A

583-G411-K1M1-A1S0TN-30A

583-G533-J1M1-B2S0XN-1A

583-G533-J1M1-B2S0XN-2A

583-G533-J1M1-B2S0XN-2.5A

583-G533-J1M1-B2S0XN-3A

583-G533-J1M1-B2S0XN-4A

583-G533-J1M1-B2S0XN-5A

583-G533-J1M1-B2S0XN-7.5A

583-G533-J1M1-B2S0XN-10A

583-G533-J1M1-B2S0XN-15A

583-G533-J1M1-B2S0XN-20A

583-G533-J1M1-B2S0XN-25A

583-G533-J1M1-B2S0XN-30A

583-G111-K1M1-A1S1UN-1A

583-G111-K1M1-A1S1UN-2A

583-G111-K1M1-A1S1UN-2.5A

583-G111-K1M1-A1S1UN-3A

583-G111-K1M1-A1S1UN-4A

583-G111-K1M1-A1S1UN-5A

583-G111-K1M1-A1S1UN-7.5A

583-G111-K1M1-A1S1UN-10A

583-G111-K1M1-A1S1UN-25A

583-G111-K1M1-A1S1UN-30A

583-96-TC-K14-1A

583-96-TC-K14-2A

583-96-TC-K14-2.5A

583-96-TC-K14-3A

583-96-TC-K14-4A

583-96-TC-K14-5A

583-96-TC-K14-7.5A

583-96-TC-K14-10A

583-96-TC-K14-15A

583-96-TC-K14-20A

583-96-TC-K14-25A

583-96-TC-K14-30A                                                                            9510系列
微信截图_20200618155744.png

9510系列:单极,迷你航空模拟器开关,极快地磁脱扣响应。接线端子种类有插片式接线端子,螺钉接线端子,绕线端子。航空断路器式样颈项,推/拔式按键,带白色指示环。对应的电流等级标识可根据客户要求定制标签或插件按贴于按键上。


9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-0.5A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-1A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-1.5A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-2A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-2.5A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-3A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-3.5A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-4A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-5A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-5.5A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-6A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-7.5A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-10A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-15A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-17A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-20A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-25A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-30A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-35A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-40A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-50A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-60A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-70A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-75A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-80A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-90A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-100A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-120A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-125A

9510-G213-J1F1-B0R2S1-S1-150A
上一个: Eaton
下一个: OTTO
千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 千亿球友会 QY球友会 QY球友会